Uwaga! Wydłużony czas wysyłki z powodu dużej ilości zamówień!

Reklamacja produktu

 

Szanowny Kliencie,

Jeżeli obuwie zostało zakupione w jednym z naszych sklepów stacjonarnych to reklamację należy złożyć w sklepie, w którym obuwie zostało zakupione.

W przypadku zakupu obuwia w sklepie internetowym www.officeshoes.pl, należy je wysłać na poniższy adres:


SHOEBOX Polska Sp z o.o.
ul. Józefowska 46/7
40-144 Katowice

Prosimy o dostarczenie obuwia czystego oraz suchego!

W opisie reklamacji prosimy podać: 

(1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

>> Pobierz formularz reklamacyjny: [doc] [pdf] <<

Szanowny Kliencie, w trosce o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego,  a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia prawa własności na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.

Jako nasz klient masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny / zwrot pieniędzy Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba ze niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2)    Grupa: naprawa/wymiana Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany skontaktować się z Shoebox Polska sp. z o.o. celem zgłoszenia reklamacji oraz uzyskania informacji o dalszym postępowaniu reklamacyjnym. Jednocześnie klient jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Józefowska 46/7, 40-144 Katowice.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.

Inne reklamacje

Możesz złożyć także reklamację związaną ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego. Prosimy wówczas o kontakt mailowy na adres officeshoes@officeshoes.pl lub telefoniczny: +48 32 307 20 35.

 

ZAŁĄCZNIKI

>> Pobierz formularz reklamacyjny: [doc] [pdf] <<

X