Zwrot / wymiana

Produkty kupione w sklepach stacjonarnych nie podlegają zwrotom.

Prosimy o przemyślane zakupy w naszych sklepach stacjonarnych.

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ WYMIANY (zakup przez internet)?

Aby dokonać wymiany, należy odesłać na adres sklepu internetowego buty w nienaruszonym stanie w terminie do 365 dni*. Do pudełka z butami należy dołączyć dowód zakupu i wypełniony formularz. Jak tylko otrzymamy od Państwa paczkę, wyślemy towar na wymianę.

Martwisz się, że ktoś wykupi Twój rozmiar? Chcesz jeszcze szybciej otrzymać produkt na wymianę? Możesz od razu złożyć i opłacić nowe zamówienie, a niedopasowane buty odesłać do nas jako zwrot. Możesz także bezpłatnie wymienić obuwie w jednym z naszych salonów. Przed udaniem się do sklepu prosimy o sprawdzenie dostępności wybranego modelu i rozmiaru.

JAK DOKONAĆ ZWROTU (zakup przez internet)?

Mają Państwo prawo zwrócić towar zakupiony w sklepie internetowym w terminie do 365 dni* bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy:

  1. odesłać na adres sklepu internetowego;
  2. przekazać przez jeden z naszych sklepów stacjonarnych;

Do pudełka z butami należy dołączyć dowód zakupu i wypełniony formularz.

Sposób dostarczenia zwracanego obuwia jak i jego koszt leżą po stronie Klienta.

ADRES DO WYSYŁKI

Shoebox Polska Sp. z o.o.
ul. Józefowska 46/7
40-144 Katowice

ZWROT ŚRODKÓW

Zgodnie z obowiązującym prawem zwrot środków nastąpi niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia butów do naszego biura.

Zwrot środków jest realizowany za pośrednictwem platformy Przelewy24. Zatem środki zostaną zwrócone na konto (lub kartę), z którego była dokonywana płatność za produkty.
Numer konta na formularzu służy jako pomocnicza forma zwrotu, gdyby nie było możliwe zwrócenie środków przez system Przelewy24.

ZAŁĄCZNIK:

Formularz odstąpienia od umowy / wymiany: [POBIERZ]

__________________________________________________ 

*Pełna informacja o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 

  • pisemnie na adres: Shoebox Polska Sp. z o.o., ul. Józefowska 46/7, 40-144 Katowice;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: officeshoes@officeshoes.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego (można również pobrać klikając TUTAJ). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Shoebox Polska Sp. z o.o., ul. Józefowska 46/7, 40-144 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

DODATKOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu oraz prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży Produktu, może skorzystać z dodatkowego prawa odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

W ramach dodatkowego prawa odstąpienia od umowy konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania przyczyny także po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w pkt. 8 Regulaminu, lecz przed upływem 365 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, pod warunkiem łącznego spełnienia przez konsumenta następujących wymogów: (1) brak śladów użycia i uszkodzenia zwracanego Produktu; (2) zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony przez Sprzedawcę; oraz (3) dołączenie do Produktu dowodu zakupu.

Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu konieczne jest, aby Sprzedawca otrzymał przed jego upływem oświadczenie konsumenta o odstąpieniu wraz ze zwracanym Produktem.

W przypadku wykonania przez konsumenta dodatkowego prawa odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu, Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem kosztów dostawy Produktu konsumentowi.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, w tym również takie, które wynika z uszkodzenia przez niego oryginalnych metek, etykiety oraz opakowania Produktu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 8 Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w szczególności w zakresie początku biegu terminu na odstąpienie od umowy, skutków i kosztów odstąpienia oraz wyjątków od prawa odstąpienia od umowy.

Zawartych w niniejszym pkt. 9 Regulaminu postanowień dotyczących konsumenta nie stosuje się do grupy Klientów i Usługobiorców wskazanej w pkt. 8.10 Regulaminu.  

 

Zobacz pełną treść REGULAMINU.

X